ID bài viết : 00226351 / Sửa lần cuối : 23/04/2019

Tôi có thể tải các ứng dụng mới xuống khu vực My Apps (Ứng dụng của tôi) trên Đầu phát Blu-ray Disc không?

  Mỗi Đầu phát Blu-ray Disc có một lượng ứng dụng được cài đặt sẵn nhất định. Bạn không thể tải các ứng dụng mới xuống Đầu phát Blu-ray Disc được. 
  Bạn có thể thêm hoặc xóa ứng dụng đã cài đặt sẵn khỏi khu vực My Apps (Ứng dụng của tôi) trên Đầu phát Blu-ray Disc.

  Để thêm ứng dụng yêu thích của bạn vào khu vực My Apps (Ứng dụng của tôi), hãy làm theo một trong phương pháp dưới đây.

  Phương pháp 1

  1. Trong màn hình My Apps (Ứng dụng của tôi), nhấn nút MŨI TÊN LÊN hoặc MŨI TÊN XUỐNG trên điều khiển từ xa hồng ngoại đi kèm để chọn dấu cộng (+).
  2. Trong màn hình All Apps (Tất cả ứng dụng), chọn ứng dụng mà bạn muốn thêm.
  3. Nhấn nút ENTER.

  Phương pháp 2

  1. Trên điều khiển từ xa hồng ngoại đi kèm, nhấn nút HOME.
  2. Chọn All Apps (Tất cả ứng dụng).
  3. Nhấn nút ENTER.
  4. Trong màn hình All Apps (Tất cả ứng dụng), chọn ứng dụng mà bạn muốn thêm.
  5. Nhấn nút OPTIONS (TÙY CHỌN).
  6. Chọn Add to My Apps (Thêm vào ứng dụng của tôi).

  Để xóa ứng dụng khỏi khu vực My Apps (Ứng dụng của tôi), hãy làm theo các bước sau đây:

  1. Trên điều khiển từ xa hồng ngoại đi kèm, nhấn nút OPTIONS (TÙY CHỌN).
  2. Trong khu vực My Apps (Ứng dụng của tôi), chọn Remove Application (Xóa ứng dụng) để xóa ứng dụng.