ID bài viết : 00245496 / Sửa lần cuối : 13/07/2020

Câu hỏi thường gặp về ứng dụng di động Spotify với Đầu phát Blu-ray Disc.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.


  H1: Làm thế nào để sử dụng Spotify Connect trên Đầu phát Blu-ray Disc?

  Đ1: Hãy kiểm tra theo những bước sau đây.

  1. Từ Google Play hoặc App Store, tải ứng dụng di động Spotify xuống thiết bị của bạn.
  2. Kết nối Đầu phát Blu-ray Disc và thiết bị di động của bạn đến cùng một kết nối mạng.
  3. Khởi chạy ứng dụng di động Spotify và đăng nhập vào tài khoản Spotify Premium.
  4. Chọn bài nhạc và bắt đầu phát nhạc.
  5. Chạm vào biểu tượng Connect (Kết nối) và chọn Đầu phát Blu-ray Disc làm thiết bị phát âm thanh.

  H2: Ứng dụng di động Spotify của tôi không phát hiện được thiết bị đã kết nối.

  Đ2: Đảm bảo thiết bị di động và thiết bị phát âm thanh của bạn được kết nối với cùng một mạng.


  H3: Ứng dụng di động Spotify của tôi không thể điều khiển âm lượng trên Đầu phát Blu-ray Disc trong khi phát Spotify.

  Đ3: Bạn cần thay đổi âm lượng theo cách thủ công bằng cách sử dụng bộ điều khiển từ xa Đầu phát Blu-ray Disc.


  H4: Tôi có thể sử dụng Spotify Connect trên Đầu phát Blu-ray Disc bằng tài khoản Spotify Free không?

  Đ4: Rất tiếc, không. Bạn cần có tài khoản Spotify Premium để sử dụng dịch vụ này trên Đầu phát Blu-ray Disc.

   

  Lưu ý: Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 06 năm 2017, các mẫu máy BDV-N9200W, BDV-N9200WL, BDV-N7200W và BDV-N5200W không còn được hỗ trợ dịch vụ Spotify.