ID bài viết : 00081676 / Sửa lần cuối : 25/05/2022In

Làm thế nào để kết nối với Ứng dụng Music Center (SongPal)?

  Hãy làm theo các bước sau để kết nối với ứng dụng Music Center (SongPal):

  1. Kết nối Hệ thống rạp hát Blu-ray Disc tại nhà và thiết bị âm thanh không dây với mạng.

   LƯU Ý: Đảm bảo rằng Đầu phát Blu-ray Disc và thiết bị âm thanh không dây ở trong cùng một mạng cục bộ.

  2. Kiểm tra xem thiết bị âm thanh không dây có tương thích với ứng dụng Music Center (SongPal) hay không.
  3. Tìm kiếm tên thiết bị bằng tính năng Device Select (Chọn thiết bị) của thiết bị âm thanh không dây.
  4. Ghép nối Hệ thống rạp hát Blu-ray tại nhà với thiết bị âm thanh không dây.

  LƯU Ý:

  • Nếu bạn không thể kết nối ứng dụng Music Center (SongPal), hãy lặp lại các bước 3 và 4 cho tới khi ghép nối thành công.
  • Tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với thiết bị âm thanh không dây để biết chi tiết về cách ghép nối với Hệ thống rạp hát Blu-ray tại nhà.