ID bài viết : 00056513 / Sửa lần cuối : 05/01/2021

Làm thế nào để kết nối Google TV Media tới mạng không dây ở nhà.

  Theo các bước dưới đây để kết nối Google® TV Media tới mạng không dây ở nhà:

  1. Bật thiết bị Sony Internet TV.
  2. Sử dụng điều khiển Media player, truy cập vào menu Settings.
  3. Chọn Network.
  4. Nhấn nút Enter.
  5. Chọn Wi-Fi.

   LƯU Ý: Một dấu kiểm màu xanh lá xuất hiện khi thiết lập Wi-Fi được bật và thiết bị Sony Internet TV quét thấy các mạng không dây.

  6. Nhấn nút mũi tên xuống để chọn tên mạng của bạn.
  7. Nhấn nút Enter.

   QUAN TRỌNG: Nếu mạng của bạn được bảo mật và có biểu tượng khóa, nó sẽ đòi hỏi một mật khẩu. Đây là một mật khẩu hay mã khóa bảo mật được tạo khi mạng wireless của bạn được thiết lập lần đầu tiên

   1. Nhập password cho mạng của bạn.
   2. Nhấn nút mũi tên xuống để chọn Connect.
   3. Nhấn nút Enter để kết nối tới mạng bảo vệ.

   LƯU Ý: Nếu bạn có một mạng mà không đòi hỏi mật khẩu, thiết bị Sony Internet TV sẽ tự động kết nối tới mạng. Làm thế nào sử dụng máy tính để tìm lại mật khẩu bảo mật đã quên đối với kết nối không dây 

  Nếu bạn cố gắng kết nối tới mạng được bảo vệ, nhưng quên mật khẩu, tham khảo: