ID bài viết : S500060982 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Tại sao đôi khi video tạm dừng hoặc nhấp nháy khi dùng Skype?

Đôi khi video tạm dừng hoặc nhấp nháy.

    Đôi khi video sẽ tạm dừng hoặc nhấp nháy để thay đổi chất lượng theo điều kiện mạng.