ID bài viết : 00199928 / Sửa lần cuối : 11/07/2018

Màn hình Tivi nhấp nháy trong quá trình phát lại Blu-ray Disc hoặc DVD.

  Tivi có thể không tương thích với các tín hiệu video 24p. Vui lòng sử dụng một trong hai giải pháp dưới đây để loại bỏ vấn đề.

  • TẮT cài đặt “Deep Color” (Màu đậm) trên Tivi. 
   LƯU Ý: Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng Tivi để biết cách TẮT cài đặt “Deep Color” (Màu đậm).

  • TẮT cài đặt “Deep Color” (Màu đậm) trên Đầu phát Ultra HD Blu-Ray

   1. Sử dụng điều khiển từ xa của đầu phát Blu-ray Disc, nhấn nút Home.
   2. Chọn Setup (Thiết lập).
   3. Chọn Screen Settings (Cài đặt màn hình).
   4. Chọn HDMI Deep Color Output (Đầu ra màu đậm HDMI), sau đó đặt thành OFF (Tắt).
  • Đặt cài đặt ngõ ra 24p đến vị trí TẮT trên Đầu phát Ultra HD Blu-Ray cho từng loại đĩa bạn xem.

   1. Sử dụng điều khiển từ xa của đầu phát Blu-ray Disc, nhấn nút Home.
   2.            
   3. Chọn Setup (Thiết lập).
   4. Chọn Screen Settings (Cài đặt màn hình).
   5. Chọn 24p Output (Ngõ ra 24p).
    • Đối với Blu-ray Disc:
     Chọn Ultra HD Blu-ray/BD-ROM, sau đó đặt là OFF (Tắt). (mặc định là AUTO (Tự động))
    • Đối với DVD:
     Chọn DVD-ROM, sau đó đặt là OFF (Tắt). (mặc định là AUTO (Tự động))