ID bài viết : S500060981 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Tại sao video không hiển thị trên Skype?

Video không hiển thị.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thỉnh thoảng sẽ không thấy video tùy thuộc vào điều kiện mạng.