ID bài viết : S500060981 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Tại sao video không hiển thị trên Skype?

Video không hiển thị.

    Thỉnh thoảng sẽ không thấy video tùy thuộc vào điều kiện mạng.