ID bài viết : S500059702 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao tôi thấy sự nhấp nháy trong nội dung phim 3D?

Tại sao tôi thấy sự nhấp nháy trong nội dung phim 3D? Tôi nghĩ rằng TV thì không bị nữa.

    Tùy thuộc vào loại và số lượng ánh sáng xung quanh ở trong phòng, bạn có thể thấy sự nhấp nháy như cửa chớp của kính 3D mở và đóng. Điều này là bình thường và không phải là một sự cố. Nếu bạn cảm thấy khó chịu, hiệu ứng nhấp nháy có thể giảm bằng cách giảm bất kỳ ánh sáng nào trong phòng xuống.

    LƯU Ý: Sự nhấp nháy có thể rõ rệt hơn khi xem nội dung với định dạng 1080/24P.