ID bài viết : S500060966 / Sửa lần cuối : 24/05/2011

Có thể dùng một hình ảnh để làm hình đại diện (avatar) Skype không?

Dùng hình ảnh để làm hình đại diện (avatar) Skype.

    Có thể dùng được.