ID bài viết : S500060797 / Sửa lần cuối : 12/05/2011

Cách khắc phục như thế nào khi không có chức năng nào hoạt động dù đã bật nguồn?

Không có chức năng nào hoạt động dù đã bật nguồn.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nhấn và giữ nút ON/OFF(Power) trong ít nhất 7 giây để tắt máy ảnh và nhấn nút ON/OFF(Power) lần nữa để bật máy.