ID bài viết : 00052641 / Sửa lần cuối : 29/03/2019

Chức năng NFC không hoạt động với điện thoại smartphone hay máy tính bảng.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thực hiện các bước sau đây để khắc phục sự cố.

QUAN TRỌNG: Phương pháp để hoàn thành các bước sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại điện thoại smartphone hay máy tính bảng. Nếu cần thiết, tham khảo sách hướng dẫn điện thoại smartphone của bạn hay máy tính bảng hoặc liên lạc với nhà sản xuất để biết thông tin cụ thể.

 1. Chắc chắn rằng điện thoại smartphone hoặc máy tính bảng hỗ trợ công nghệ Near Field Communication (NFC™).
  LƯU Ý:
  Chức năng NFC cũng có thể được gọi là Reader/Writer hoặc P2P tùy thuộc vào điện thoại smartphone và máy tính bảng.
  Tính đến thời điểm này, các sản phẩm Apple® iPhone® không hỗ trợ NFC.
 2. Chắc rằng bạn đã tải và cài đặt ứng dụng PlayMemories Mobile™ trên điện thoại smartphone hoặc máy tính bảng của bạn.
 3. Chắc rằng NFC được kích hoạt trong menu Wireless hoặc Network Settings của điện thoại smartphone hoặc máy tính bảng.
 4. Khởi động ứng dụng NFC trên điện thoại smartphone hoặc máy tính bảng.

  LƯU Ý: Điện thoại smartphone hoặc máy tính bảng cần có ứng dụng hỗ trợ NFC. Tùy thuộc vào điện thoại smartphone hoặc máy tính bảng, mà thiết bị có thể ứng dụng được gọi là Connected devices, Android Beam™ hoặc một ứng dụng nào khác có thể được lựa chọn.

 5. Chắc rằng chế độ Airplane Mode trong menu máy ảnh được thiết lập là Off.

 6. Nếu điện thoại smartphone hay máy tính bảng được bao bằng vỏ hay da, hãy tháo ra.

 7. Chắc chắn rằng ký hiệu NFC tại đáy máy ảnh thì được đưa tới vị trí của ăn-ten NFC trong điện thoại smartphone hoặc máy tính bảng của bạn khi chạm các thiết bị lại với nhau.
  NFC Mark
  LƯU Ý: Ứng dụng PlayMemories Mobile tự động khởi động khoảng 1-2 giây sau khi chạm máy ảnh và điện thoại smartphone hoặc máy tính bảng với nhau.