ID bài viết : S500060751 / Sửa lần cuối : 12/05/2011

Cách khắc phục như thế nào nếu cảm thấy khó chịu trong khi xem phim 3D?

Cảm thấy khó chịu trong khi xem phim 3D.

    Vui lòng ngừng chiếu 3D.