ID bài viết : S500060751 / Sửa lần cuối : 12/05/2011

Cách khắc phục như thế nào nếu cảm thấy khó chịu trong khi xem phim 3D?

Cảm thấy khó chịu trong khi xem phim 3D.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Vui lòng ngừng chiếu 3D.