ID bài viết : S500060799 / Sửa lần cuối : 12/05/2011

Cách khắc phục như thế nào khi máy ảnh không được nhận diện ngay cả khi máy ảnh được kết nối với một thiết bị?

Máy ảnh không được nhận diện ngay cả khi máy ảnh được kết nối với một thiết bị.

    Nếu bạn kết nối máy ảnh với một thiết bị đã tắt nguồn, và bật thiết bị lại sau đó, máy ảnh có thể không được nhận diện.

    Khi kết nối máy ảnh với một thiết bị qua cáp USB, hãy bật thiết bị trước.

    Ngoài ra, khi bạn kết nối máy ảnh với máy tính, hãy bật máy tính và chờ đến khi máy tính sẵn sàng hoạt động trước khi kết nối máy ảnh.