ID bài viết : S500060757 / Sửa lần cuối : 12/05/2011

Tại sao hiệu ứng 3D không được nhận diện dù phim được quay ở 3D?

Hiệu ứng 3D không được nhận diện dù phim được quay ở 3D.

    Máy có thể không tạo ra hiệu ứng 3D rõ ràng khi đối tượng đang di chuyển hay đối tượng quá gần hoặc quá xa.

    Rất khó để tạo hiệu ứng 3D khi hình ảnh được lấy nét hoàn toàn và nó được cải thiện để có thêm hiệu ứng 3D bằng cách giữ khoảng cách giữa đối tượng và khung nền.
    *Khoảng 80cm đến 6m là khoảng cách tốt nhất giữa máy quay phim và chủ thể để tiến hành thao tác chụp.

    Khoảng cách tốt nhất cho hiệu ứng 3D có thể khác nhau phụ thuộc vào tỉ lệ zoom.