ID bài viết : S500060495 / Sửa lần cuối : 28/02/2011

Sự khác biệt giữa Wi-Fi Integrated và Wi-Fi Ready là gì?

    Sự khác biệt giữa Wi-Fi Integrated và Wi-Fi Ready.

    TV có Wi-Fi Integrated được trang bị mạng LAN không dây tích hợp (Wireless LAN).

    Wi-Fi Ready hoặc Wireless LAN Ready chỉ thị rằng bạn cần phải mua thêm phụ kiện USB Wireless LAN Adaptor UWA-BR100 để truy cập mạng.