ID bài viết : S500061021 / Sửa lần cuối : 23/05/2011

Sự khác biệt giữa lịch sử (History) và đánh dấu tìm kiếm video/ nhạc (Bookmark of Music/Video Search) là gì?

Sự khác biệt giữa lịch sử (History) và đánh dấu tìm kiếm video/ nhạc (Bookmark of Music/Video Search).

  Phần xem lịch sử (History) hiển thị danh sách các track bài hát, video và phần phân vai mà bạn đã duyệt trước đó.

  • Các track bài hát được hiển thị trong phần xem lịch sử (history) của tìm kiếm nhạc (Music Search).
  • Videos và phần phân vai được hiển thị trong tìm kiếm video (Video Search).
  • History (lịch sử) có thể lưu tới 20 mục. Mục lịch sử cũ sẽ bị xóa nếu số mục lịch sử vượt quá 20.

  Phần xem đánh dấu (Bookmark) hiển thị các phần sau

  • Các track bài hát mà bạn đã tìm kiếm với TrackID.
  • Các track bài hát, video, phần phân vai mà bạn đã thêm vào để đánh dấu từ tìm kiếm video/ nhạc.
  • Mục đánh dấu cũ hơn sẽ bị xóa nếu số lượng đánh dấu vượt quá 100.