ID bài viết : S500061094 / Sửa lần cuối : 17/08/2011

Wi-Fi Direct là gì?

    Về Wi-Fi Direct


    Wi-Fi Direct là chuẩn mạng được thiết kế mới. TV và các thiết bị Wi-Fi khác chẳng hạn như PC hoặc Smartphone có thể được kết nối trực tiếp (ngang hàng - peer to peer).

    Các dòng TV này đã được trang bị chức năng này và kết nối không dây trực tiếp đến những thiết bị Wifi sẵn có (không cần router Wi-Fi hoặc access point)