ID bài viết : S500057450 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Sự khác nhau giữa một ti vi tinh thể lỏng (LCD) và một tivi Plasma?

Sự khác nhau giữa một ti vi tinh thể lỏng (LCD) và một tivi Plasma

    Sự khác nhau giữa TV Plasma và TV Tinh thể lỏng (LCD) là công nghệ sử dụng để sản xuất chúng.

    Một ti vi Plasma bao gồm hai tấm kính trong suốt với một lớp mỏng các điểm ảnh được kẹp ở giữa.Mỗi điểm ảnh được hợp thành bởi ba phần tử chứa đầy khí. Một lưới các điện cực rất nhỏ cung cấp một dòng điện đến các phần tử riêng biệt. gây ra việc iôn hóa khí trong các phần tử. Các khí bị iôn hóa này phát ra tia cực tím tần số cao có khả năng kích thích Phốt pho của các phần tử, gây cho chúng có thể phát sáng với ánh sáng mong muốn.

    Một Tivi LCD bao gồm hai tấm kính trong suốt có vai trò điện cực và một dung dịch tinh thể lỏng nằm giữa hai lớp đó. Lớp phía trước bị ăn mòn trên bề mặt phía trong trong một mô hình lưới để hình thành màng lọc cho lớp tình thể lỏng. Mỗi tinh thể hoạt động như một màn chắn, hoặc là cho phép ánh sáng đi xuyên qua hoặc là chặn ánh sáng lại. Màn lọc tinh thể tối  trong suốt đã hình thành lên hình ảnh.