ID bài viết : S500060460 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Cách khắc phục khi máy nghe nhạc không hoạt động đúng?

Máy nghe nhạc không hoạt động đúng.

    Sạc pin đầy bằng cách kết nối với một máy tính đang hoạt động. Nếu sau khi sạc, máy vẫn không hoạt động đúng, hãy nhấn nút RESET hơn 1 giây bằng một kim nhỏ như kẹp giấy để cài lại máy.

     

    Lưu ý:
    Nếu bạn nhấn RESET trong khi máy đang hoạt động, dữ liệu đã lưu và các thiết lập của máy có thể bị mất.