ID bài viết : 00247672 / Sửa lần cuối : 02/07/2020

Màn hình cảm ứng của máy nghe nhạc Walkman không hoạt động.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Tùy thuộc vào nội dung mà bạn nhìn thấy khi chạm vào màn hình, hãy làm theo các bước hướng dẫn:

  Khi điểm chạm vào được bao quanh bằng khung màu xanh lá cây:

  Các thao tác trên màn hình sẽ thay đổi như sau khi chức năng TalkBack được đặt là On (Bật):

  • Cuộn: Dùng hai ngón tay
  • Chọn: Chạm một lần và chạm hai lần khi điểm chạm vào được bao quanh bằng khung màu xanh lá cây

  Thay đổi chức năng TalkBack thành Off (Tắt) và kiểm tra xem sự cố có được khắc phục hay chưa. 
  Bạn có thể chuyển chức năng TalkBack thành Off (Tắt) theo một trong hai cách sau đây: 

  • Nhấn và giữ các nút + (âm lượng) và  (âm lượng) trong ba giây.
  • Chuyển chức năng thành Off (Tắt) từ menu cài đặt:
   1. Vuốt màn hình Home lên trên rồi chọn Cài đặt.
   2. Chọn Accessibility (Trợ năng) — TalkBack.
   3. Chuyển TalkBack thành Off (Tắt).

  Khi điểm chạm vào không có khung màu xanh lá cây:

  Cập nhật máy nghe nhạc Walkman lên phiên bản firmware mới nhất. Sau khi quá trình cập nhật hoàn tất, hãy khởi động lại máy nghe nhạc và kiểm tra xem sự cố đã được khắc phục hay chưa.