ID bài viết : 00189629 / Sửa lần cuối : 01/10/2018

Máy tính không nhận dạng được máy nghe nhạc Walkman.

  Áp dụng giải pháp sau đây khi gặp phải các tình trạng sau:

  • Windows Explorer không hiển thị máy nghe nhạc Walkman.
  • Mac Finder không hiển thị máy nghe nhạc Walkman.
  • Ứng dụng hiện đang dùng không hiển thị máy nghe nhạc Walkman.

   

  Nếu máy tính không nhận dạng được máy nghe nhạc Walkman, hãy thử các giải pháp sau đây.

  1. Kiểm tra hệ điều hành
  2. Kiểm tra kết nối USB
  3. Kiểm tra các cài đặt Chế độ kết nối USB 
  4. Thiết lập lại (khởi động lại) máy nghe nhạc Walkman.       
  5. Khởi động lại máy nghe nhạc Walkman và máy tính
  6. Cài đặt lại trình điều khiển thiết bị
  7. Ứng dụng không nhận dạng được máy nghe nhạc Walkman

   

  1. Kiểm tra hệ điều hành
   Hãy kiểm tra để đảm bảo máy nghe nhạc Walkman tương thích với hệ điều hành.
   Xem Hướng dẫn trợ giúp dành cho hệ điều hành tương thích theo mẫu máy.
    
  2. Kiểm tra kết nối USB
   Hãy kiểm tra để đảm bảo cáp USB không bị bẩn. Các hạt bụi nhỏ hoặc hạt bẩn có thể cản trở nhận dạng. Nếu cổng WM-PORT hoặc cổng cáp USB của máy nghe nhạc Walkman bị bẩn, hãy lau sạch vết bẩn bằng vải mềm.
   Kiểm tra để đảm bảo các cổng USB của máy tính nhận dạng được máy nghe nhạc Walkman. Kết nối máy nghe nhạc Walkman với tất cả các cổng USB của máy tính và kiểm tra để đảm bảo các cổng này nhận dạng được máy nghe nhạc Walkman.
   Nếu bạn đang sử dụng USB hub, hãy tháo USB hub ra và thử kết nối trực tiếp máy nghe nhạc Walkman với các cổng USB của máy tính để kiểm tra xem các cổng này nhận dạng được máy nghe nhạc Walkman.
    
  3. Kiểm tra các cài đặt Chế độ kết nối USB
   Giải pháp này dành cho các mẫu máy có USB Connection Mode Settings (Cài đặt chế độ kết nối USB)
   Việc có tự động nhận dạng được máy nghe nhạc Walkman hay không tùy thuộc vào máy tính được kết nối. Trong tình huống này, bằng cách sử dụng USB Connection Mode Settings (Cài đặt chế độ kết nối USB) để đặt Walkman ở chế độ chờ có kết nối trước khi kết nối, kết nối của bạn sẽ được đảm bảo chắc chắn hơn.

    Phương pháp cài đặt USB Connection Mode (Chế độ kết nối USB):
   1. Chọn Settings (Cài đặt) trong Home menu (menu Home).
   2. Chọn Common Settings (Cài đặt chung).
   3. Chọn USB Connection Mode (Chế độ kết nối USB)
   4. Chọn Yes (Có).

    LƯU Ý: Màn hình chờ có kết nối USB sẽ được hiển thị trên máy nghe nhạc Walkman. Kết nối máy nghe nhạc Walkman với máy tính để kiểm tra việc nhận dạng.
     
  4. Thiết lập lại (khởi động lại) máy nghe nhạc Walkman.
   Tham khảo phần sau để biết quy trình thiết lập lại.
     Thiết lập lại (khởi động lại) máy nghe nhạc Walkman
    
  5. Khởi động lại máy nghe nhạc Walkman và máy tính 
   Khởi động lại máy nghe nhạc Walkman và máy tính, sau đó kiểm tra để đảm bảo máy tính nhận dạng được máy nghe nhạc Walkman.
    
  6. Cài đặt lại trình điều khiển thiết bị
   Nếu trình điều khiển thiết bị của Walkman không được cài đặt đúng cách với máy tính thì máy nghe nhạc Walkman sẽ không được nhận dạng.
   Kiểm tra để đảm bảo trình điều khiển thiết bị được hiển thị trên máy tính.

   Dành cho Windows, hãy xem liên kết sau đây
   Cách kiểm tra Device Manager (Trình quản lý thiết bị) để cài đặt trình điều khiển âm thanh di động phù hợp.

   Dành cho Mac, hãy kiểm tra trình điều khiển thiết bị iOS:
   1. Nhấp vào About This Mac (Giới thiệu về máy Mac này) trên Apple menu (menu Apple).
   2. Mở System Report (Báo cáo hệ thống). Trình điều khiển của máy nghe nhạc Walkman sẽ được hiển thị trong USB.
   LƯU Ý: Hãy tải lại trình điều khiển thiết bị nếu thiết bị không được nhận dạng đúng. 
    
  7. Ứng dụng không nhận dạng được máy nghe nhạc Walkman
   1. Cài đặt lại ứng dụng
   2. Gỡ cài đặt ứng dụng trên máy tính.
   3. Khởi động lại máy tính.
   4. Cài đặt lại ứng dụng.

  LƯU Ý: Nếu máy nghe nhạc Walkman được hiển thị trên ứng dụng khi bạn kết nối với máy tính thì máy nghe nhạc Walkman sẽ được nhận dạng đúng cách.

  Đối với Music Center for PC, hãy xem liên kết sau đây.
  https://musiccenter.sony.net