ID bài viết : 00189629 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Máy tính không nhận dạng được máy nghe nhạc Walkman.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Nếu máy tính không nhận dạng máy nghe nhạc Walkman, hãy xác định những điều kiện nào sau đây được áp dụng và thử giải pháp tương ứng.


Thông báo USB CONNECT (KẾT NỐI USB) hoặc USB MASS STORAGE (THIẾT BỊ LƯU TRỮ USB) hiển thị trên máy nghe nhạc Walkman.

Thông báo này cho biết máy nghe nhạc Walkman được máy tính nhận dạng đúng.
Kiểm tra xem ứng dụng quản lý nhạc có nhận dạng được máy nghe nhạc Walkman không.

Media Go
Nếu ứng dụng này nhận dạng đúng máy nghe nhạc Walkman, thì tên model của máy nghe nhạc Walkman sẽ được hiển thị như sau:

Ảnh


 Nếu tên model của máy nghe nhạc Walkman không được hiển thị, bạn hãy thử cách sau:

 1. Ngắt kết nối cáp USB khỏi máy tính.
 2. Khởi động lại máy tính.
 3. Khởi chạy ứng dụng quản lý nhạc (chẳng hạn như Media Go).
 4. Kết nối máy nghe nhạc Walkman với máy tính bằng cáp USB đi kèm.

Nếu máy tính vẫn không nhận dạng được máy nghe nhạc Walkman, thì có thể có sự cố với ứng dụng hoặc môi trường máy tính.

Hãy thử các bước sau đây để cài đặt lại ứng dụng quản lý nhạc (chẳng hạn như Media Go). Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, bạn hãy liên hệ với nhà sản xuất máy tính.

 1. Gỡ cài đặt Media Go khỏi máy tính.
 2. Khởi động lại máy tính.
 3. Cài đặt lại Media Go.

Sau khi cài đặt xong, hãy kiểm tra xem Media Go có nhận dạng Walkman không.

LƯU Ý: Bạn có thể khắc phục sự cố bằng cách cập nhật nếu đang sử dụng phiên bản cũ hơn của Media Go. Cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất rồi kiểm tra xem Media Go có nhận dạng được máy nghe nhạc Walkman không.


Màn hình menu Home được hiển thị trên máy nghe nhạc Walkman

Điều này chứng tỏ máy tính không nhận dạng đúng máy nghe nhạc Walkman.
Các bước sau đây sẽ khắc phục được sự cố này:
 1. Thiết lập lại (khởi động lại) máy nghe nhạc Walkman.
  Tham khảo phần sau để biết quy trình thiết lập lại.
  Thiết lập lại (khởi động lại) máy nghe nhạc Walkman
 2. Kết nối máy nghe nhạc Walkman với máy tính bằng cáp USB đi kèm.
  Nếu máy tính không nhận dạng được máy nghe nhạc Walkman, bạn hãy thử cắm cáp USB vào cổng USB khác.

  QUAN TRỌNG: Máy nghe nhạc Walkman có thể không được nhận dạng nếu kết nối qua USB hub. Đảm bảo sử dụng cáp USB đi kèm.

 3. Đặt máy nghe nhạc Walkman về chế độ kết nối USB.
  LƯU Ý: Chức năng này có thể không có sẵn tùy theo model.

  Sau đây là ví dụ về quy trình cài đặt. Tham khảo Hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết.
  1. Chọn Settings (Cài đặt) trong Home menu (menu Home).
  2. Chọn Common Settings (Cài đặt chung).
  3. Chọn USB Connection Mode (Chế độ kết nối USB).
  4. Chọn Có (Yes).

  Máy nghe nhạc Walkman sẽ chuyển sang trạng thái chờ kết nối USB và màn hình chờ kết nối USB sẽ được hiển thị.

 4. Kiểm tra xem trình điều khiển thiết bị cho phép máy tính nhận dạng máy nghe nhạc Walkman có đang hoạt động đúng không.
  Cách kiểm tra hoạt động của trình điều khiển thiết bị cho máy nghe nhạc Walkman

Không có nội dung nào được hiển thị trên máy nghe nhạc Walkman (màn hình của Walkman có màu đen)

Pin của máy nghe nhạc Walkman có thể sắp hết. Hãy sạc pin.
 1. Kết nối máy nghe nhạc Walkman với máy tính để sạc pin trong khoảng 1 giờ.

  LƯU Ý: Nếu pin sắp cạn kiệt thì sẽ không có nội dung nào được hiển thị trên màn hình trong một khoảng thời gian, kể cả sau khi kết nối máy nghe nhạc Walkman với máy tính. Bạn hãy tiếp tục sạc pin mặc dù thông báo sẽ xuất hiện khi pin đã sạc tới một mức nhất định.

 2. Kết nối máy nghe nhạc Walkman với máy tính bằng cáp USB đi kèm.

  LƯU Ý: Máy nghe nhạc Walkman có thể không được nhận dạng nếu kết nối qua USB hub. Nếu máy tính không nhận dạng được máy nghe nhạc Walkman, hãy cắm cáp USB vào cổng USB khác.

 3. Thiết lập lại (khởi động lại) máy nghe nhạc Walkman
  Nếu không có nội dụng nào được hiển thị trên màn hình kể cả sau khi bạn thực hiện quy trình nêu trên, hãy cân nhắc đem máy nghe nhạc Walkman đi kiểm tra và sửa chữa.

Máy nghe nhạc Walkman không có màn hình

 1. Đảm bảo các cổng kết nối của máy nghe nhạc Walkman sạch.
  Thông tin bảo trì cho dòng máy W

  LƯU Ý: Nếu máy nghe nhạc Walkman không bật kể cả sau khi bạn sạc pin, hãy cân nhắc đem máy nghe nhạc Walkman đi kiểm tra và sửa chữa.

  Nếu máy nghe nhạc Walkman bật:
  • Thiết lập lại (khởi động lại) máy nghe nhạc Walkman.
  • Đặt máy nghe nhạc Walkman vào đế USB (đi kèm).
  • Đảm bảo các cổng kết nối của máy nghe nhạc Walkman và đế USB tiếp xúc với nhau.
  • Máy nghe nhạc Walkman có thể không được nhận dạng nếu kết nối qua USB hub. Đảm bảo sử dụng cáp USB đi kèm.

 2. Kiểm tra xem trình điều khiển thiết bị cho phép máy tính nhận dạng máy nghe nhạc Walkman có đang hoạt động đúng không.
  Cách kiểm tra trình điều khiển thiết bị