ID bài viết : 00166540 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Cách khắc phục sự cố máy nghe nhạc Walkman® không bật hoặc không hoạt động bình thường.

  Tham khảo các bước khắc phục sự cố dưới đây nếu bạn gặp sự cố sau:

  • Máy nghe nhạc Walkman không bật khi nhấn nút nguồn ngay cả khi đã sạc đầy.
  • Máy nghe nhạc Walkman không bật ngay cả sau khi tắt chức năng giữ.
  • Máy nghe nhạc Walkman không hoạt động bình thường.

  Cố gắng thiết lập lại (khởi động lại) máy nghe nhạc Walkman. Sạc máy nghe nhạc trong khoảng 30 phút, sau đó khởi động lại lần nữa nếu sự cố không được khắc phục.

  1. Thiết lập lại Walkman bằng cách nhấn nút RESET (THIẾT LẬP LẠI) bằng chân nhỏ hoặc vật dụng tương tự. Kiểm tra xem sự cố có được khắc phục sau khi thiết lập lại không.

   LƯU Ý:

   • Vị trí của nút RESET (THIẾT LẬP LẠI) sẽ khác nhau tùy thuộc vào mẫu máy nghe nhạc.
   • Dữ liệu và cài đặt đã lưu sẽ không bị xóa, nhưng hãy đảm bảo tạm dừng phát nhạc hoặc video trước khi thực hiện thiết lập lại.
   • Vị trí nút RESET (THIẾT LẬP LẠI) của các mẫu máy chính.
     Vị trí nút RESET (THIẾT LẬP LẠI) 01
     Vị trí nút RESET (THIẾT LẬP LẠI) 02
     Vị trí nút RESET (THIẾT LẬP LẠI) 03
     Vị trí nút RESET (THIẾT LẬP LẠI) 04

    Nhấn và giữ cả hai nút DISP/HOME và nút Playback/Pause (Phát/Tạm dừng) trong ít nhất 7 giây.

    [1] RESET (THIẾT LẬP LẠI)
    [2] nút DISP/HOME
    [3] nút Playback/Pause (Phát/Tạm dừng)

  2. Nếu sau khi thiết lập lại, máy nghe nhạc không bật, hãy sạc Walkman của bạn bằng cáp USB đi kèm trong ít nhất 30 phút và kiểm tra lại. Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, có thể cần phải sửa chữa sản phẩm.