ID bài viết : S500060247 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Hướng của hình ảnh được hiển thị khi sử dụng màn hình LCD có góc thay đổi là hướng nào?

Hướng của hình ảnh được hiển thị khi sử dụng màn hình LCD có góc thay đổi.

  Tham khảo từ đối tượng ở trước máy ảnh là ký tự "AB" và màn hình LCD đang hướng ra phía ngoài. Hãy xem bảng dưới đây.

  Vị trí* máy ảnh

  Mô tả

  Những gì mà bạn thấy trên màn hình LCD

  /support/attachments/426956/a1.PNG Nghiêng 145°.

  Hình ảnh được hiển thị bị lật ngang hoặc dọc.

  Hình ảnh chân dung.

  /support/attachments/426956/a1.PNG

  /support/attachments/426956/a1.PNG Làm xoay 7° từ vị trí mở nghiêng 180°.

  Hình ảnh được hiển thị bị lật ngang

  /support/attachments/426956/a1.PNG

   

  /support/attachments/426956/a1.PNG Không hoàn toàn nghiêng và quay 7°.

  Hình ảnh được hiển thị bị lật dọc

  /support/attachments/426956/a1.PNG

  *Minh họa trình bày về một máy ảnh được gắn với một giá ba chân không có sẵn.