ID bài viết : 00074735 / Sửa lần cuối : 02/04/2014

Tại sao không có hình ảnh hay âm thanh khi sử dụng chương trình CLM-V55 (màn hình clip-on LCD)

CLM-V55 (màn hình clip-on LCD)

  Kiểm tra theo các bước sau

  1. Chắc chắn rằng dây cáp HDMI đã được kết nối vào thân máy và màn hình clip-on LCD
  2. Ngắt kết nối và kết nối lại dây cáp HDMI để xem có cải thiện không.
   Nếu bạn có một dây cáp HDMI khác, hãy dùng thử
  3. Kết nối camera tới một màn hình hỗ trợ HDMI, kiểm tra video và tập tin âm thanh có phát lại không
   Nếu video và âm thanh không thể xem trên các màn hình khác, kiểm tra thiết lập HDMI của camera