ID bài viết : 00055237 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Tại sao hình ảnh bị rung hoặc hiển thi màu sắc khác với khi ghi hình?

    Điều này có thể xảy ra khi ghi hình dưới ánh sáng của đèn huỳnh quang, đèn natri hay đèn thủy ngân. Điều chỉnh tốc độ màn trập có thể giảm thiểu vấn đề này.

    LƯU Ý: Không phải tất cả các máy quay phim đều có tính năng điều chỉnh tốc độ màn trập. Tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm để biết thêm thông tin về các lựa chọn có sẵn cho tốc độ màn trập.