ID bài viết : 00140153 / Sửa lần cuối : 18/01/2019

Không có gì hiển thị trên màn hình khi bạn nhấn nút ON/OFF (Power) và BẬT máy ảnh.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Không có gì hiển thị trên màn hình khi bạn nhấn nút ON/OFF (Power) và BẬT máy ảnh.

Kiểm tra màn hình hiển thị cài đặt .

 • Dòng máy có công tắc LIVE VIEW/OVF
  Xác nhận rằng công tắc không được chỉnh sang OVF.
  Nếu công tắc đang chỉnh sang OVF, hãy chuyển nó sang LIVE VIEW.

 • Dòng máy có nút chuyển chế độ FINDER/MONITOR (LCD)
  Nhấn nút chuyển chế độ và kiểm tra xem có xuất hiện trên màn hình hay chưa.

 • LƯU Ý: Nếu bạn để máy ảnh tắt với chế độ hiển thị chuyển sang Kính ngắm, máy ảnh sẽ giữ chế độ này khi bạn bật nó trở lại.

 • Các dòng máy khác so với ở trên
  Trong khi nhìn vào kính ngắm, kiểm tra các thiết lập FINDER/MONITOR trên menu.

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, các sản phẩm có thể cần được sửa chữa.