ID bài viết : S500059995 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Khi nào nên điều chỉnh cân bằng trắng?

Điều chỉnh cân bằng trắng.

    Màu của đối tượng có thể quan sát được bằng mắt người bị ảnh hưởng theo từng loại ánh sáng. Ví dụ trong điều kiện ánh nắng mùa hè, tất cả các đối tượng trông xanh hơn, trong khi các đối tượng màu trắng có sắc độ hơi đỏ khi được quan sát dưới ánh sáng bóng đèn dây tóc.

    Mắt người có khả năng điều chỉnh thông tin thị giác đặc biệt, vì thế chúng ta có thể nhanh chóng nhận biết màu chính xác ngay cả khi ánh sáng thay đổi. Tuy nhiên, ánh sáng có ảnh hưởng lớn đối với các máy ảnh chụp ảnh tĩnh kỹ thuật số.

    Thông thường, máy ảnh tự động điều chỉnh cân bằng trắng, nhưng người dùng cũng có thể cấu hình các tham số cân bằng trắng theo một số thiết lập khác nhau bao gồm Daylight (ánh sáng ban ngày), Shade (tạo bóng), Cloudy (mây), Tungsten (ánh sáng đèn dây tóc), Fluorescent (ánh sáng huỳnh quang), và Flash (ánh sáng đèn Flash).

    Chú ý: Khi sử dụng nhiều nguồn ánh sáng, có thể điều chỉnh được cân bằng trắng thích hợp bằng cách sử dụng các thiết lập Custom white balance (Cân bằng trắng tùy thích).