ID bài viết : S500059920 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao các hình ảnh được chụp nghiêng ngay cả khi thiết bị đo cân bằng kỹ thuật số của máy ảnh chỉ thị rằng máy ảnh cân bằng theo cả hai hướng?

Các hình ảnh được chụp bị nghiêng ngay cả khi thiết bị đo cân bằng kỹ thuật số của máy ảnh chỉ thị rằng máy ảnh cân bằng cả về hai hướng. (Đèn chỉ thị màu xanh.)

    Độ nghiêng ±1° có thể được chỉ thị ngay cả khi đèn chỉ thị của thiết bị đo cân bằng kỹ thuật số có màu xanh. Do đó, hình ảnh có thể hơi bị nghiêng.
    Hơn nữa, lỗi của thiết bị đo cân bằng kỹ thuật số lớn hơn nếu bạn nghiêng máy ảnh quá xa về phía trước hoặc về phía sau.