ID bài viết : 00066705 / Sửa lần cuối : 22/10/2020In

Làm thế nào để điều chỉnh giá trị khẩu độ trong khi quay một bộ phim.

Làm thế nào để điều chỉnh giá trị khẩu độ trong khi quay một bộ phim.

  1. Thiết lập chế độ lấy nét trên máy ảnh sang Manual Focus (MF).

   LƯU Ý: Nếu bạn đang sử dụng một ống kính với chế độ lấy nét chuyển đổi, chuyển sang MF.
  2. Thiết lập chế độ sang Movie.

   LƯU Ý: Chiếc máy ảnh này có thể ghi lại phim từ bất kỳ chế độ chụp nào nhưng chỉ phim trên chế độ Movie hỗ trợ điều chỉnh bằng tay giá trị khẩu độ.

      3.   Nhấn nút Fn và chọn Aperture Priority hoặc Manual Exposure.

      4.   Thiết lập giá trị khẩu độ mong muốn với vòng quay điều khiển phía trước hoặc phía sau.

      5.   Bắt đầu quay.

  QUAN TRỌNG: Nếu bạn thay đổi giá trị khẩu độ trong khi quay phim, một tiếng cờ lích có thể được nghe thấy nhưng đây không phải là một sự cố. Nếu âm thanh cờ lích là đáng chú ý, chúng tôi khuyến nghị sử dụng một micro bên ngoài hoặc bạn có thể thiết lập các tùy chọn là Audio Recording sang Off trong menu để vô hiệu hóa micro của máy ảnh.

  LƯU Ý: Nếu thông tin dòng máy cụ thể là cần thiết cho việc làm thế nào để tắt tùy chọn Audio Recording, tham khảo các hướng dẫn kèm theo sản phẩm.