ID bài viết : S500061174 / Sửa lần cuối : 09/02/2012

Thẻ nhớ có thể lưu được bao nhiêu hình ảnh?

Số lượng hình ảnh có thể lưu trên thẻ nhớ.

  Danh sách dưới đây liệt kê số lượng hình ảnh có thể được lưu trên một thẻ nhớ. Số lượng hình ảnh có thể khác nhau tùy thuộc vào các điều kiện chụp. Kích thước ảnh của RAW/RAW&JPEG là  L:

  Kích thước ảnh: L 24M
  Tỷ lệ: 3:2

  Chất lượng ảnh 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  Standard 335 680 1350 2750 5500
  Fine 205 410 830 1650 3300
  RAW & JPEG 54 105 220 440 880
  RAW 74 145 300 600 1200


  Kích thước ảnh: M 12M
  Tỷ lệ: 3:2

  Chất lượng ảnh 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  Standard 500 1000 2000 4100 8200
  Fine 365 730 1450 2950 5900


  Kích thước ảnh: S 6.0M
  Tỷ lệ: 3:2

  Chất lượng ảnh 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  Standard 670 1300 2700 5400 10500
  Fine 530 1050 2100 4300 8600


  Kích thước ảnh: L 20M
  Tỷ lệ: 16:9

  Chất lượng ảnh 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  Standard 375 750 1500 3050 6100
  Fine 230 465 940 1850 3800
  RAW & JPEG 56 110 225 455 910
  RAW 74 145 295 590 1150


  Kích thước ảnh: M 10M
  Tỷ lệ:16:9

  Chất lượng ảnh 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  Standard 540 1050 2200 4400 8800
  Fine 405 810 1600 3300 6600


  Kích thước ảnh: S 5.1M
  Tỷ lệ: 16:9

  Chất lượng ảnh 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB
  Standard 700 1400 2800 5700 11000
  Fine 570 1100 2300 4600 9300

  Lưu ý:
  Nếu bạn phát các hình ảnh đã chụp với các máy ảnh Sony khác, kích thước ảnh có thể hiển thị không đúng.
  Khi bạn xem các hình ảnh trên màn hình LCD, tất cả hình ảnh xem như cùng kích thước