ID bài viết : S500059703 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Các thiết bị hồng ngoại khác sẽ gây nhiễu kính 3D của tôi phải không?

Thiết bị hồng ngoại gây nhiễu kính 3D.

    Kính 3D nhận được một tín hiệu hồng ngoại từ máy phát của TV 3D, do đó kính 3D có khả năng bị ảnh hưởng bởi các thiết bị hồng ngoại khác và mất đồng bộ 3D. Điều đó phụ thuộc vào sự kết hợp của vị trí và khoảng cách giữa các thiết bị và các chi tiết kỹ thuật của thiết bị hồng ngoại khác đang được sử dụng (tần số truyền hồng ngoại, vv.).

    Nếu việc nhiễu xảy ra, nếu được, hãy di chuyển thiết bị hoặc máy phát hồng ngoại bị ảnh hưởng ra khỏi TV 3D. Đặc biệt, hãy chắc chắn đường dẫn giữa TV 3D và kính 3D không có vật cản. Nếu không lựa chọn việc di chuyển máy phát, hãy tắt chế độ 3D trên TV khi sử dụng thiết bị hồng ngoại khác.

    Ví dụ, giao tiếp hồng ngoại có thể bị gián đoạn nếu một máy phát tai nghe hồng ngoại không dây  được đặt giữa kính 3D và máy phát 3D. Nếu điều này xảy ra, máy phát tai nghe hồng ngoại nên được cài đặt ra xa khỏi máy phát 3D. Một lựa chọn khác là tắt chế độ 3D trên TV khi sử dụng tai nghe.