ID bài viết : S500059697 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Thời gian khởi động máy ảnh mất bao lâu? (vùng NTSC)

Thời gian khởi động máy ảnh.

    Khoảng. 0.9 giây với ống kính tiêu chuẩn (SEL1855), khoảng. 0.7 giây với ống kính rời (SEL16F28).

    Lưu ý:
    • Thông tin này dựa trên tiêu chuẩn CIPA.
    • Thời gian khởi động máy ảnh ngay sau khi sạc pin hoặc tắt có thể lâu hơn vì quá trình xử lý bên trong.