ID bài viết : 00143419 / Sửa lần cuối : 29/10/2018

Máy ảnh mất nhiều thời gian để bật hoặc tắt sau khi tải ứng dụng PlayMemories.

    Máy ảnh mất nhiều thời gian để bật hoặc tắt sau khi tải ứng dụng PlayMemories.

    Khoảng thời gian cần cho máy ảnh để bật hoặc tắt tùy thuộc vào không gian trống còn lại trong bộ nhớ trong của nó. Kể từ khi ứng dụng PlayMemories được lưu trữ trong bộ nhớ trong của máy ảnh, thời gian đáp ứng có thể chậm hơn tùy thuộc vào số lượng các ứng dụng lưu trữ. Điều này là bình thường và không phải là một sự cố.