ID bài viết : S500059688 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Ảnh được chụp ở vị trí chân dung, nhưng không hiển thị đúng hướng. Tại sao như vậy?

    Ảnh được chụp ở vị trí chân dung nhưng không hiển thị đúng hướng.

    Sự định hướng có thể không được nhận diện đúng tùy vào định hướng của máy ảnh khi chụp.
    Nếu hướng của ảnh được ghi lại không đúng, xoay ảnh bằng cách chọn MENU > Playback > Rotate, và nhấn vào phần trung tâm của bánh xe điều khiển.
    Ảnh 3D Sweep Panorama không thể xoay được.