ID bài viết : 00112531 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Màn hình LCD và kính ngắm không hiển thị màu đúng của ảnh.

    Khi gắn ống kính không hỗ trợ Fast Hybrid AF, hoặc gắn vào ống kính A-mount sử dụng bộ chuyển đổi kết nối, một số phần của màn hình LCD hoặc kính ngắm có thể được hiển thị với màu sắc khác từ ảnh thực tế, nhưng đó không phải là một trục trặc.

    Lưu ý: Mặc dù màu sắc đưa ra trên màn hình LCD và kính ngắm không phải là màu thực tế của ảnh, điều đó không ảnh hưởng đến ảnh thực tế được ghi lại bởi máy ảnh. Màu sắc đúng có thể thấy khi xem trên màn hình máy tính hoặc được in ra.