ID bài viết : 00066774 / Sửa lần cuối : 09/06/2020

Một số hình ảnh không được chụp bởi máy ảnh được hiển thị trong quá trình phát lại.

    Điều này có thể xảy ra khi các tính năng Auto Portrait Framing được bật. Khi tính năng này được kích hoạt và máy ảnh phát hiện một khuôn mặt, hình ảnh sẽ được chụp được tự động và cắt thành một thành phần thích hợp. Cả hai bản gốc và hình ảnh cắt đều được lưu.

    Màn hình LCD trên máy ảnh hiển thị các biểu tượng sau khi chụp hoặc xem một hình ảnh trong Auto Portrait Framing: Image

    Tắt tính năng Auto Portrait Framing trong menu máy ảnh nếu bạn không muốn sử dụng tính năng này.

    LƯU Ý: Nếu thông tin dòng máy cụ thể là cần thiết để tắt Auto Portrait Framing, tham khảo các hướng dẫn kèm theo sản phẩm.