ID bài viết : S500059683 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Một phần của tấm ảnh góc rộng trở nên xám. Tại sao như vậy?

    Một phần của ảnh góc rộng trở nên xám.

    Khi chụp ảnh Sweep Panorama hoặc 3D Sweep Panorama, nếu bạn không thể đạt đến điểm cuối của phạm vi chụp của ảnh trong lúc đó, khu vực còn lại được ghi là màu xám.

    Trong trường hợp này, lia máy ảnh nhanh hơn một chút để mũi tên có thể chạm đến điểm cuối thanh hướng dẫn trong thời gian nhất định.