ID bài viết : S500059685 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Làm cách nào để chụp ảnh 3D Sweep Panorama?

Chụp ảnh 3D Sweep Panorama.

    Chức năng 3D Sweep Panorama có thể dùng được bằng cách cập nhật firmware của máy ảnh lên phiên bản mới nhất.

    Sau khi cập nhật firmware, bật máy ảnh, và chọn Menu > Shoot Mode > 3D Sweep Panorama.

    Lưu ý:

    • Khi chụp ảnh 3D Sweep Panorama, bạn chỉ có thể lia máy ảnh theo hướng nằm ngang; không hỗ trợ lia máy theo chiều thẳng đứng.
    • Chúng tôi không đảm bảo việc sử dụng ống kính góc rộng chẳng hạn như Fisheye Converter hoặc Ultra Wide Converter bởi vì quang sai có thể nổi bật do phạm vi góc rộng .