ID bài viết : S500059684 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Làm thế nào khi thông báo 'Could not shoot 3D panorama. Move the camera slowly.' xuất hiện và không thể chụp ảnh được?

Thông báo 'Could not shoot 3D panorama. Move the camera slowly.' xuất hiện và không thể chụp ảnh.

    Khi chụp ảnh 3D Sweep Panorama, di chuyển chậm máy ảnh, ở khoảng một nửa tốc độ như của Sweep Panorama.
    Nếu bạn thiết lập 3D Panorama: Image Size thành Wide, phạm vi chụp ảnh có thể quá rộng để đạt tới điểm cuối của phạm vi trong thời gian; trong trường hợp này, khu vực còn lại được ghi như là màu xám. Thay đổi thiết lập thành Standard hoặc 16:9 có thể giải quyết vấn đề này.


    Chúng tôi không đảm bảo việc sử dụng ống kính góc rộng chẳng hạn như Fisheye Converter hoặc Ultra Wide Converter bởi vì quang sai có thể nổi bật do phạm vi góc rộng.