ID bài viết : S500059686 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Chức năng 3D Sweep Panorama là gì?

    Truy vấn chức năng 3D Sweep Panorama.

    Đây là một chức năng để tạo ra hình ảnh toàn cảnh 3D (ba chiều). Chúng tôi đã tăng cường chức năng Sweep Panorama và phát triển một công nghệ mới cho phép chụp các ảnh 3D bằng máy ảnh kỹ thuật số ống kính rời. Khi bạn sử dụng chức năng này, máy ảnh tính toán thị sai của hai thị kính và tổng hợp hai hình ảnh cùng lúc từ các hình ảnh toàn cảnh tiêu chuẩn: một cho mắt phải và một cho mắt trái. Ảnh toàn cảnh 3D được chụp theo cách này có thể xem với một TV Bravia tương thích 3D kết nối với máy ảnh bằng cáp HDMI.