ID bài viết : S500059682 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Giải quyết như thế nào khi thông báo 'Could not shoot 3D panorama. Move the camera straight in the direction of the arrow.' xuất hiện và không thể chụp ảnh.

Thông báo 'Could not shoot 3D panorama. Move the camera straight in the direction of the arrow.' xuất hiện và không thể chụp ảnh được.

    Khi sử dụng một ống kính zoom ở một vị trí tele, chiều dài tiêu cự dài làm cho góc nhìn hẹp hơn, vì vậy một động tác nghiêng nhẹ hay lắc tay hoặc máy ảnh có thể làm gián đoạn một chuỗi chụp. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên chụp ảnh tại một góc rộng.