ID bài viết : 00112385 / Sửa lần cuối : 30/03/2021

Camera không nhận dạng thẻ nhớ.

  Tham khảo phần dưới đâynếu bạn gặp phải những triệu chứng này:

  Lỗi: REINSERT THE MEMORY CARD (LẮP LẠI THẺ NHỚ) hiển thị trên màn hình LCD.
  Lỗi: NO MEMORY CARD (KHÔNG CÓ THẺ NHỚ) hiển thị trên màn hình LCD.
  Lỗi: MEMORY CARD ERROR (LỖI THẺ NHỚ) hiển thị trên màn hình LCD.
  Lỗi: C:13:xx ERROR (LỖI C:13:xx) hiển thị trên màn hình LCD.

  • Đảm bảo rằng loại và dung lượng của thẻ nhớ được camera hỗ trợ.
   Nếu thẻ nhớ đã lắp vào không được camera hỗ trợ, thông báo lỗi có thể hiển thị.

   LƯU Ý: Tham khảo Hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết về các loại thẻ nhớ được hỗ trợ.

  • Đảm bảo rằng thẻ nhớ được lắp đúng chiều hoặc không bị xiên lệch.
   Chiều lắp thẻ nhớ khác nhau tùy theo loại thẻ nhớ. Nếu thẻ nhớ được lắp không đúng chiều hoặc bị xiên lệch, máy quay không thể nhận dạng đúng thẻ nhớ.
   Hãy lắp vuông góc theo đúng chiều cho tới khi nghe thấy tiếng tách. Đẩy phần giữa của mép thẻ nhớ vào để lắp vuông góc.

   CẢNH BÁO: Phần mềm có thể bị hỏng. Nếu thẻ nhớ được lắp không đúng, có thể không tháo được thẻ ra.

  Ví dụ về cách lắp thẻ nhớ.

  HDR-CX675
  Ảnh

  DSC-TX30
  Ảnh

  [A] Nếu bạn sử dụng thẻ nhớ microSD, hãy lắp thẻ với mặt in hướng lên trên cho tới khi nghe thấy tiếng tách.
  [B] Nếu bạn đang sử dụng thẻ Memory Stick Micro, hãy lắp thẻ với cạnh đầu kết nối hướng lên trên cho tới khi nghe thấy tiếng tách.

  LƯU Ý: Tham khảo Hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết về cách lắp thẻ nhớ đúng chiều.

  • Đảm bảo rằng đầu kết nối của thẻ nhớ không bị bẩn.
   Đầu kết nối của thẻ nhớ bị bẩn có thể khiến kết nối bị lỏng và máy quay không thể nhận dạng đúng thẻ nhớ. Hãy lau sạch đầu kết nối của thẻ bằng vải khô hoặc miếng bông khô, rồi lắp lại thẻ nhớ.

  CẢNH BÁO: Phần mềm có thể bị hỏng. Hãy cẩn thận để không chạm vào hoặc không để các vật thể kim loại tiếp xúc với đầu kết nối.

  • Kiểm tra vấu Khóa của thẻ nhớ.
   Vấu khóa hiếm khi gây ra sự cố này trên thẻ nhớ. Hãy tháo thẻ nhớ ra khỏi camera và tạm thời chuyển vấu Khóa về vị trí Khóa. Sau đó, chuyển lại về vị trí mở khóa.

  Ảnh
  [A] Vấu khóa

  • Đảm bảo không có vấn đề gì với thẻ nhớ.

   • Tắt camera, rồi tháo và lắp lại thẻ nhớ vài lần. Sau đó, bật camera để kiểm tra xem có khắc phục được sự cố hay không.
   • Nếu bạn có nhiều thẻ nhớ, hãy kiểm tra xem thẻ khác có được nhận dạng đúng không.

  Khi một thẻ nhớ khác được nhận dạng:
  Có thể dữ liệu trong thẻ nhớ bị hỏng.
  Hãy lắp thẻ nhớ vào máy tính để sao lưu dữ liệu. Sau đó, định dạng thẻ nhớ bằng camera.

  CẢNH BÁO: Có thể bị mất dữ liệu. Việc định dạng sẽ xóa vĩnh viễn dữ liệu khỏi phương tiện và không thể lấy lại được.

  Nếu nhiều thẻ nhớ không được nhận dạng:
  Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, có thể cần phải sửa chữa sản phẩm.

  • Để biết các thông báo lỗi khác, vui lòng kiểm tra như sau.