ID bài viết : S500060520 / Sửa lần cuối : 11/03/2011

Giải quyết thế nào khi thông báo lỗi "Cannot recognize lens" xuất hiện?

 Thông báo lỗi "Cannot recognize lens" xuất hiện.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Lắp không đúng ống kính, hoặc không lắp ống kính. Nếu thông báo xuất hiện khi đã lắp ống kính, vui lòng lắp lại ống kính, nếu thông báo xuất hiện thường xuyên, kiểm tra xem điểm tiếp xúc giữa ống kính và máy có sạch không.