ID bài viết : S500059171 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Định dạng nén âm thanh cho các định dạng AVCHD là gì?

Định dạng nén âm thanh cho AVCHD.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đó là định dạng Dolby Digital.


Định dạng này có thể nén và ghi một tín hiệu với một tần số lấy mẫu 48kHz và quantization 16 bits, với bit rate 256Kbps.