ID bài viết : S500058662 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có những loại Memory Stick Duo nào được đề nghị sử dụng với máy quay video này?

Các loại Memory Stick Duo được đề nghị sử dụng với máy quay video này.

    Để ghi phim có dung lượng từ1GB trở lên, Memory Stick PRO Duo với nhãn hiệu MEMORY STICK PRO DUO(Mark2) hoặc MEMORY STICK PRO-HG DUO được đề nghị sử dụng.