ID bài viết : S500058209 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có giá trị điều chỉnh nào của thấu kính không thể ghi trên chức năng Điều chỉnh Micro AF hay không?

Các giá trị điều chỉnh của thấu kính không thể ghi trên chức năng Điều chỉnh Micro AF.

    Tất cả các thấu kính SONY có thể được điều chỉnh bằng chức năng Điều chỉnh Micro AF.

    Trong các thấu kính KONICA MINOLTA, một số phiên bản đầu tiên của các bộ chuyển đổi từ xa (1.4x/2x TELE CONVERTER APO), các giá trị điều chỉnh có thể không ghi được đối với mỗi thấu kính.*

    * Với 1.4x/2x TELE CONVERTER APO-II?1.4x/2x TELE CONVERTER APO-D, tất cả các thấu kính có thể được điều chỉnh. Tuy nhiên, chức năng này không được áp dụng trên các thấu kính AF APO 200/2.8, AF APO 200/2.8 G tốc độ cao, AF APO 300/2.8, AF APO 300/2.8 G tốc độ cao, AF APO 600/4, AF APO 600/4 G tốc độ cao.

    Hoạt động của các thấu kính của nhà sản xuất khác không thể được đảm bảo. Tránh sử dụng chức năng Điều chỉnh Micro AF Micro trên những thấu kính này.