ID bài viết : S500057703 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Làm thế nào người sử dụng có thể lấy nét trên một chủ thể trong một nơi tối dễ dàng hơn?

Về cách người sử dụng có thể lấy nét trên một chủ thể trong một nơi tối dễ dàng hơn.

  Cài AF Illuminator thành Auto trong mục Settings của màn hình HOME.
  Chỉ báo xuất hiện trên màn hình LCD và đèn chiếu AF illuminator sáng đỏ lên ngay khi nút chụp ảnh được ấn giữa chừng cho đến khi quá trình lấy nét được khóa.

  Lưu ý:

  - Nếu ánh sáng đèn chiếu AF không tới đủ chủ thể (khoảng cách đề xuất: lên tới khoảng 2.7m khi zoom ở vị trí rộng nhất W / 2.5m khi zoom ở vị trí xa nhất T) hoặc chủ thể không có tương phản, việc lấy nét sẽ không đạt được.
  - Việc lấy nét đạt được lâu như thời gian ánh sáng đèn chiếu hồng ngoại AF tới chủ thể ngay cả nếu ánh sáng yếu trên trung tâm chủ thể.
  - Bộ đèn chiếu hồng ngoại AF rất sáng.  Mặc dầu không có vấn đề về an toàn, nhìn trực tiếp vào bộ chiếu hồng ngoại AF ở cự li gần không được đề xuất.
  - Khi chức năng Face Detect được kích hoạt, đèn chiếu hồng ngoại AF không có chức năng.