ID bài viết : S500056491 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Làm thế nào để tập trung vào đối tượng chụp dễ hơn ở nơi tối?

Về tập trung vào đối tượng chụp ở nơi tối dễ hơn.

  Bấm HOME để hiển thị màn hìnhHOME , chọn tiêu chí Settings và cài đặt AF Illuminator đến Auto.
  TÍn hiệu chỉ thị xuất hiện trên màn hình LCD screen và đèn chiếu sáng AF bật đỏ khi nút khoá được bấm một nửa.
  Chú ý:
  -  Nếu ánh sáng của đèn chiếu sáng AF không chiếu được đến đối tượng chụp (khoảng cách gợi ý: lên đến xấp xỉ 2.7m chiều rộng / 2.5m chiều dài) hoặc đối tượng chụp không có độ tương phản, không lấy được tiêu cự.
  -  Lấy tiêu cự ngay khi đèn chiếu sáng AF rọi đến đối tượng chụp thậm chí là ánh sáng nhẹ không tập trung vào giữa đối tượng chụp.
  -  Đèn chiếu sángbật rất sáng.  Dù không có vấn đề gì về an toàn, nhưng cũng không nên nhìn thẳng vào đèn chiếu sáng tong phạm vi gần.
  -  Khi Face Detection được cài đặt On, đèn chiếu sáng AF không hoạt động.