ID bài viết : S500056660 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Ớ nơi tối, làm thế nào để xác định tiêu điểm lên vật thể cho tốt hơn?

Xác định tiêu điểm vật thể ở nơi tối dễ dàng.

  Hãy cài đặt AF Illuminator thành Auto trên màn hình cài đặt.
  Cảnh báo xuất hiện trên màn hình LCD và đèn chiếu sáng AF phát ra ánh sáng đỏ khi nút chụp được ấn cho đến khi tiêu điểm bị khóa.

  Chú ý:

  • Nếu đèn chiếu sáng AF không chiếu sáng đủ vật thể chụp hình (khoảng cách khuyến nghị: khoảng 3.2m kết thúc là W/2.3 kết thúc là T) hoặc vật thể không có độ tương phản, tiêu điểm sẽ không thể đạt được.
  • Tiêu điểm đạt được độ dài như từ đèn chiếu sáng tới vật thể dù cho ánh sáng không chiếu tới trung tâm của vật thể.
  • Đèn chiếu sáng AF phát ra ánh sáng mạnh. Mặc dù không có vấn đề gì về an toàn, song cũng không nên nhìn thẳng vào đèn chiếu sáng.