ID bài viết : 00132866 / Sửa lần cuối : 15/10/2015

Máy ảnh có liên tục lấy nét trong khi sử dụng chế độ Continuous Shooting hoặc Speed Priority Cont. không?

Máy ảnh có liên tục lấy nét trong khi đang sử dụng chế độ Continuous Shooting hoặc Speed Priority Cont. không?

    Khi chế độ lấy nét được thiết lập sang AF-C, máy ảnh tự động điều chỉnh nét trong khi liên tục chụp.
    Nếu gắn một ống kính A-mount vào máy ảnh, hãy sử dụng một Bộ chuyển đổi ngàm LA-EA2 hoặc LA-EA4.

    LƯU Ý: Khi ưu tiên chế độ chụp tốc độ liên tiếp, máy ảnh không thể điều chỉnh lấy nét liên tục được.